Tekst van de week:

Het licht
zal altijd
sterker zijn.

Hartelijk welkom!

Zoekt u weleens een gesprekspartner om mee te praten over belangrijke dingen in uw leven, waar u moeite mee heeft? Heeft u behoefte aan begeleiding of vormgeving voor een viering van het leven of begeleiding bij het sterven? Voor uzelf of een naaste? Mogelijk kan ik u hiermee op weg helpen.
Mijn naam is Rianne Noordzij en ik bied Pastorale Begeleiding aan mensen voor wie geloof op de één of andere wijze belangrijk is. Pastorale zorg is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de kerk. Gemeenteleden zorgen in praktisch en geestelijk opzicht voor elkaar. Soms lijden mensen onder problemen die complexer zijn en de mogelijkheden van het algemene pastoraat overstijgen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk lijden als gevolg van relatieproblemen, lichamelijke of psychische gevolgen van ernstige ziekte, rouw- en verlieservaringen, toenemende neerslachtigheid, laag zelfbeeld. Misschien is een beroepspsycholoog niet direct nodig, maar kan ik voldoende professionele hulp bieden. Ik kan helpen tot inzichten te komen die hem/ haar helpen om te gaan met de situatie.
Daarbij werk ik vanuit mijn christelijke inspiratie en de gedachte dat het christelijk geloof een bron van Geestkracht en levenswijsheid is, ook voor hen die geen lid (meer) zijn van een kerkgemeenschap. Ik streef in de gesprekken naar openheid en openhartigheid, met respect voor de levensvisie en overtuigingen van mijn gesprekspartners.


Dit zijn de diensten die ik aanbied:
Individuele gesprekken
E-mailpastoraat
Viering van een huwelijk of levensverbintenis
Viering van een geboorte of adoptie van een kind
Contextuele hulpverlening in familierelaties
Pastorale begeleiding zieken en stervenden
Pastorale begeleiding van de uitvaart
Rouwverwerking
Zegening